Дети, детишки, детки, детвора. - children.
Ребята, ребятишки, ребятня.
Пацаны, пацанишки, пацанва. -soldiers.
Парни, парнишки. - fellows.
Чуваки. - guys.